Az interaktív reklám

 

Új kihívás elôtt áll a reklámszakma. A multimédia, a CD-ROM, a hálózat, az interaktív reklám megjelenése, széles körû elterjedése átformálhatja az eddig alkalmazott elveket, gyakorlatot. A nyolcvanas-kilencvenes években megjelent új elektro-nikus médiákban nem elsôsorban a multimédia-jelleg a forradalmi, hanem az interaktivitás. Teljesen személyes ráhatást és kezelésmódot kíván, de éppen emiatt rendkívüli ismeretátadási hatékonyságot biztosíthat. Ezért akár oktatási, akár reklám-anyagként átütô erejû lehet.

 

Az interaktív reklám a felhasználó aktivitására épít.

A felhasználó (nézô-olvasó-hallgató) maga dönti el, mit olvas el, mit néz, illetve hallgat meg. A klasszikus reklám mindig egy jól körülhatárolt célcsoportot akar megszólítani, a reklámüzenet tartalmát, nyelvét, megjelenésének módját ennek a csoportnak a vélt sajátosságaihoz igazítja.

A célcsoporton kívüli emberek számára viszont az adott stílus, tartalom idegen, sôt, számos esetben taszító. Nem lehet egyszerre vásárlásra bírni a hetvenéves nagymamát és a húszéves unokáját. Választani kell, s valamelyikük „megszólítatlan” marad. Ha a hirdetés más-más „reklámnézô útvona-lakat” kínál fel a különbözô csoportok számára, nem lesz elveszett vásárlói réteg. Szinte végtelen mennyiségû adatot lehet felkínálni. A drága mûsoridô, reklámfelület, a korlátozott terjedelem a klasszikus reklámot a tömörség irányába tolja. Egy jól megfogalmazott, rövid üzenet célba juttatása a feladat. Az interaktív reklám, az elektronikus média esetében nincs terjedelmi korlát, mindent el lehet mondani, ami csak érdekelheti a vásárlót az adott termékkel kapcsolatban. Persze minél több az információ, annál jobban kell strukturálni, hogy az olvasó azt az információt találja meg, ami ôt érdekli. Egy interaktív reklámtól akár kérdezni is lehet, és válaszol. Szinte modellezhetô a bolti eladó–vásárló helyzet.

 

Az interaktív reklám szórakoztató. A nagy adatmenynyiség révén játékokat, rejtvényeket lehet a reklámokba építeni. És amíg játszik az olvasó, addig a képernyô másik sarkában ott a reklámozó cégrôl szóló információ.

 

Az interaktív reklám nem tolakodó: csak az nézi, aki akarja. Fontos szempont ez manapság, amikor a reklámellenesség egyre erôsödik, s mind többen vélekednek úgy, hogy az erôszakos, kikerülhetetlen reklámok helyett valami más, vásárlóbarát meggyôzésre kell törekedni.

 

Az interaktív médiával átléphetünk a reklámtechnológia ama új korába, amely néhány éven belül a közszolgálati televíziótól kezdve mindenféle eszközön hozzáférhetô lesz.

ABCD – az interakció kultúrájának magazinja

Több ezer oldal szöveget, képeket, hangot, zenét, sôt videót is tárolhatunk az egyik legújabb médián, a CD-ROM-on.

 

A CD-ROM-ok rohamosan terjednek minden területen. Magyarországon az elmúlt években robbant a CD-ROM-piac (jogszabálygyûjtemények, telefonkönyvek, lexikonok, adatbázisok, katalógusok, magazinok sora jelent meg).

 

Az ABCD önálló kiadvány különbözô rovatokkal, változatos és szándékaink szerint érdekes témákkal. Célja a minôségi információszolgáltatás. Arra törekszünk, hogy a kiadvány tartalmas, hasznos legyen, rendszeres „olvasmánya” a felhasználóknak, és újszerû reklámhordozó is, új távlatokkal, lehetôségekkel.

 

Az ABCD hirdetései a hangok, mozgóképek segítségével megelevenednek. De szakmailag további lehetôségek is vannak: használati utasítások, karbantartási fogások mutathatók be képpel, hanggal, szoftverdemonstrációk mûködtethetôk a gyakorlatban is.

 

Internetto – hálózati magazin az Interneten

Ha a számítógépeket összekapcsoljuk egymással, saját asztalunk elôtt ülve más gépek adatai is elérhetôvé válnak számunkra. Az Internet a legnagyobb számítógépes világhálózat, ami hihetetlen mennyiségû információ elérését teszi lehetôvé. Az elmúlt egy-két évben a multimédia-képességek megjelenése és az egyszerû kezelhetôség áttörést hozott az Internet kereskedelmi alkalmazásaiban. Megjelent a hálózati reklám (advertising – webvertising).

 

Az Internetet elérôk, használók száma Magyarországon is jelentôs növekedésnek indult. Az Internetto a hazai felhasználóknak akarja bemutatni a Internet, a hálózati reklám lehetôségeit.

 

A hálózati reklám az on-line jelleg miatt minden más médiánál frissebb. Az információ keletkezése pillanatában felrakható a hálózatra, és azonnal elérhetô. Az on-line jelleg miatt a hálózati reklám folyamatosan karbantartható, javítható, frissíthetô. Nincs átfutási idô. Az információ azonnal képes hatni.

 

A hálózaton elhelyezett reklám globális: elérhetô a világ minden tájáról. A reklámban szereplô információ így térben szétszórt célcsoportokat is elérhet.

 

Szakadát István

az abcd fôszerkesztôje