A marketingkutatás és

a médiatervezés kapcsolata

 

A marketingkutatás módszerei a vállalati marketingtevékenység minden területén alkalmazhatóak, különösen szorosan fonódnak össze a vállalati reklámtevékenységgel, hiszen a reklám a vállalat marketingstratégiájába ágyazódik. A reklámcélok a föléjük rendelt marketingcélokból vezethetôk le, a reklámterv a marketingtervbe integrálandó.

 

Reklámpolitika néven foglalható össze egy vállalat összes olyan intézkedése, melynek végrehajtására a reklámmal összefüggésben kerül sor. A reklámpolitika magába foglalja a következô folyamatokat:

 

                + a reklám tervezése

                + a reklám megvalósítása

                + a  reklám ellenôrzése

 

A reklámtervezés fázisában az adott termék/szolgáltatás  célcsoportjának meghatározásában a marketingkutatás eszközei közül az Omnibusz vizsgálatokat és a kvantitatív ad-hoc kutatásokat célszerû használni. A célcsoportba tartozó személyek általános fogyasztási és médiahasználati szokásai nagymértékben segítik a médiaválasztást.

 

A reklám megvalósításának utolsó fázisában jelentôs szerepe van a reklám pre-teszt eljárásoknak, amelyek a már meghatározott célcsoportba tartozók véleménye alapján megmutatják, hogy a különbözô reklámfilm változatok közül melyik a legalkalmasabb a tervezett reklámüzenet továbbítására, melyik vált ki nagyobb tetszést, melyik meggyôzôbb, melyik hihetôbb stb.

 

A reklámellenôrzés gyakorlati eszköze a reklámhatékonyság vizsgálat, amely egyrészt méri a reklám kommunikációs teljesítményét, másrészt a kommunikációs teljesítmény és a költségek szembesítése által lehetôvé teszi a médiák közötti összehasonlítást.

 

REKLÁM PRE-TESZT

 

A Mareco Kft. egyedi megrendelésre rendszeresen végez az írott sajtóban, közterületi reklámok és TV reklámok  terén reklám pre-teszteket.

 

Az eljárás a hirdetés és a plakát által kiváltott spontán reakciót, a reklám tetszését, ill. fogadtatását  méri meghatározott célcsoporton keresztül. A célcsoport tagjait általában a termék fogyasztói, ill. felhasználói alkotják.

 

A teszteljárás az alábbi információkat nyújtja

 

®             a bemutatott anyag tetszése, elfogadása

®             a termék profil: mennyire illenek a különbözô termék

                jellemzôk a  bemutatott anyag alapján a termékre

®             reklám profil: mennyire illenek a különbözô reklám

                jellemzôk a bemutatott  anyagra

®             a különbözô verziók összehasonlítása

®             a már meglévô verziókkal való összehasonlítás

®             a versenytársakkal való összehasonlítás

 

 

 

REKLÁM PRE-TESZT

A vizsgált termék

reklámjának a hatása az adott termék fogyasztását illetôen

 

(1= egyáltalán nem ösztönöz a termék fogyasztására és

6= nagyon ösztönöz a termék fogyasztására)

 

N= 100

 

 

 

 

 

 


REKLÁM PRE-TESZT

A reklám

tetszése a megkérdezettek körében

 

(1= egyáltalán

nem tetszett és

6= nagyon tetszett)

 

N= 60