Ki kicsoda a magyar fotóséletben?

Folyamatosan aktualizált név- és címjegyzék

 

Ez a szaknévsor 1992-ben jelent meg elsô alkalommal. Azóta folyamatosan bôvül.

A számítógépen tárolt adatbázis ma már közel hatezer nevet, címet tartalmaz. A regisztrált

személyeknek egy közös vonásuk van: valamennyien érdeklôdnek a fényképezés iránt.

Az adatbázis célja az, hogy elôsegítse a szakmai információk áramlását.

 

A fotósok név- és címjegyzéke három fô részbôl áll:

 

1. Fotókereskedelemmel, fotószolgáltatásokkal kapcsolatos gazdálkodási szervezetek,

                társas vállalkozások

2. Társadalmi egyesületek, szövetségek, intézmények, amelyek a fotográfiai közéletet

                szervezik, irányítják

3. Egyéni nyilvántartás

 

A szaknévsorba mindenki kérheti felvételét – függetlenül a szakképzettségétôl,

foglalkozásától, korától –, amennyiben érdeklôdik a fényképezés története, jelene, jövôje,

technikája, mûvészeti alkalmazása iránt. Az adatok nyilvántartása térítésmentes.

Az adatbázisból többféle keresési szempont alapján lehet a fotósok nevét, címét lehívni. Íme néhány példa:

 

fényképészek (egyéni vállalkozók),

fotóriporterek,

reklámfotósok,

cégek,

minilabort üzemeltetôk,

egy meghatározott földrajzi helyen, területen mûködô fotósok,

a fotósok által használt fényképezôgép márkája szerint.

 

Az adatbázis részleges vagy teljes, egyszeri vagy többszöri felhasználási joga megvásárolható

a szerzôtôl. Ára függ a megrendelt címek mennyiségétôl, a válogatási szempontoktól és attól,

hogy milyen formában (listázva, etikettre nyomtatva, floppyn) kéri a felhasználó a címeket.

Minden felhasználó részére egyedi árajánlat készül.

 

A címjegyzéket üzleti célokra – piackutatás, termék- és szolgáltatásértékesítés stb. –, közvetett

vagy közvetlen jövedelemszerzésre, illetve jövedelemfokozásra felhasználni kizárólag

a szerzô írásos hozzájárulásával lehet. Az adattárban rejtett adatok szerepelnek, amelyek

a jogosulatlan felhasználók azonosítását és a szerzôi jog védelmét szolgálják.

 

Az adatbázissal kapcsolatban további információkkal szolgál a Ki kicsoda a magyar fotóséletben? címû név- és címjegyzék szerzôje és kiadója:

 

Gyôri Lajos

1390 Budapest 62., Pf. 166. Telefon/fax: 111-2235

 

Az adatbázis segítségével gyorsan megtalálja azokat,

akiknek szaktudására éppen szüksége van!