Új marketing eszközök a közterületi hirdetések között

 

Ballonreklám

 

A közterületi eszközök tárháza folyamatosan bővül. Idén a Ballonreklámmal. De vajon mire, mikor, hogyan és nem utolsó sorban mennyiért használhatjuk? Hol juthatunk hozzá? Ezek a kérdések merülnek fel mindannyiunkban, ha számunkra egy izgalmas dologgal először találkozunk.

A ballon ilyen.

Előnyei közül fontos kiemelni:

-          valóban kiemelkedik környezetéből

-          valóban háromdimenziós

-          valóban látványos és emlékezetes

-          valóban mobilis

Az alábbi csoportosítással érzékeltetjük a felhasználási lehetőségek széles körét:

  1. A reklámcélok alapján

Tájékoztatás – Meggyőzés – Emlékeztetés

  1. A felhasználás ideje alapján

Egy- vagy többnapos rendezvény – többhetes kampány

  1. A felhasználás helyszíne alapján

Kiállítás, rendezvény, városi közterület, autóút mellett

  1. A ballonok száma alapján

Egy ballon: egy helyszínen vagy mozgatva több helyszín között

Több ballon egy időben több helyszínen

  1. A ballon működési elve alapján

Héliumos vagy hideglevegős

  1. A ballon formája alapján

Zeppelin, gömb, a terméket megformázó ballon, figurák, stb.

A határvonalat igen nehéz meghúzni.

 

 

A cégkártya, mint direct mail

 

Magyarországon egyre terjedő marketing módszer, a Direct Marketing. A Direct Marketing fogalmát az EDMA (az Európai Direct Marketing Szövetség) a következőképpen határozza meg: „Olyan marketingtechnika, amely különféle médiát használ annak érdekében, hogy közvetlen kapcsolatot alakítson ki a cégek egymás közötti, valamint a cégek és a fogyasztók közötti kapcsolatában és egyben a kapcsolatok számának mérhetőségére törekszik.” A DM egyik fő területe a Direct Mailing.

A CÉGKÁRTYA ennek, a magyarra levélmarketingként fordított technikának az alkalmazására épült.

Mit nyújt a kibocsátó cégeknek a CÉGKÁRTYA?

A CÉGKÁRTYA költségkímélő Direct Mailing.

A legolcsóbb Direct Mailing lehetőség, mivel a célcsoportban érdekelt cégek együttes postázásán alapul és nagy példányszámú a nyomtatás. Az egy színes marketingkártya egy postabélyegnél olcsóbban kerül a címzetthez.

A CÉGKÁRTYA közvetlen médium.

Az üzenet csakis a kiválasztott célcsoporthoz jut el címzett postai küldeményként, és nem kapja meg teljesen érdektelen címzett, mint a tömegreklám esetében.

A címjegyzékben szereplő cégek az elmúlt félévben alakultak vagy alakulnak át.

Az ajánlott termékek és szolgáltatások a frissen alakult cégek számára nélkülözhetetlenek, így a célcsoport nagy valószínűséggel igényli a kínált terméket.

A CÉGKÁRTYA kommunikációs eszköz.

A kártya a feladónak megcímzett válaszlap, amellyel a küldők a potenciális vevőikkel kezdenek párbeszédet, megalapozva az eladó és a vevő között kialakuló kommunikációt. A megcímzett cégek esetében a marketingcél nem minden esetben csak az eladás (bár lehet csak az is), hanem az igények pontosítása, a vevői tanácsadás, a vásárlás, a vevő érdeklődésének felkeltése.

A CÉGKÁRTYA tartós reklámfelület.

A marketing üzenet mindig kéznél van. A kártyákat, hasonlóan a névjegykártyákhoz egyszerűbb megőrizni és későbbi alkalomra félretenni, mint a sajtóhirdetéseket. A megőrzést és a kiválasztást elősegíti a címzetteknek felkínált kártyatartó regiszter.

 

 

Az interaktív hirdetés

 

Az interaktív hirdetés fogalma még nem közismert, hiszen Magyarországon alig egyéves múltja van. Leggyakrabban sajtóhirdetésekkel párhuzamosan használják. A hirdetés szövegét figyelmesen megvizsgáló olvasó akkor gyanakodhat interaktív formára, ha az abban megadott telefonszám után még további számokat is olvashat. Ez nem mellékállomást jelöl, hanem a hirdetésekre vonatkozó hangos információ kódja.

 

Sajtó + telefon + számítógép = interaktív hirdetés

 

1440-ben Gutenberg kidolgozta a mozgatható betűkkel történő nyomdai eljárást. 1867-ben Alexander Graham Bell a telefon feltalálásával új kommunikációs eszközhöz juttatta a világot, mintegy száz évvel később, pedig megjelennek az első személyi számítógépek.

E három nagyszerű találmányt ötvözi az interaktív hirdetési forma – mely mára a fejlett technikával rendelkező világban már általánossá, és egyben a hatékony hirdetés nélkülözhetetlen eszközévé vált. Használata sem speciális technikai felszereltséget, sem pedig különleges szaktudást nem igényel.

A rendszer „lelkét” egy nagy tárolókapacitású számítógép jelenti. Az ezen a gépen tárolt információkhoz a felhasználók telefonon keresztül férhetnek hozzá. A telefonálónak semmi más dolga nincs, csak követnie kell a gép által kiadott utasításokat, illetve választania kell a felkínált lehetőségek közül. A rendszer technikai igénye a felhasználó felé igen minimális: mindössze egy digitális (nyomógombos) készülékre és természetesen telefonvonalra van szükség.

Viszonylag egyszerű rendszerek már működnek Magyarországon, az Általános Értékforgalmi Bank Rt. Te-linfo néven a számlaegyenleg lekérdezését automatizálta, a Tel-Ex Kft. pedig Infon szolgáltatói hálózat keretében hangpostafiókokat ad bérbe.

 

A legfejlettebb amerikai technika, a hazai igények szolgálatában.   

 

Az Egyesült Államokban már jól bevált rendszerre épül ki, az ott voice mail-nek nevezett, hang- és írott szöveg rögzítésére, illetve automatikusan, vagy a gépi intelligenciát felhasználva ezek továbbítására alkalmas eszközöknek.

Magyarországon a dr. Telkes Kft. állította elsőként rendszerbe ezt a hardver-t és szoftver-t, a felhasználás vonatkozásában természetesen a hazai technikai viszonyok és telefonálási szokások messzebbmenő figyelembevételével. A technikai felkészültség teszi lehetővé, hogy a nap 24 órájában a megadott számot hívók várakozás nélkül kapcsolódhassanak a számítógép hangos információs bázisához.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Az interaktív hirdetés előnyei

 

Nincs válasz.

 

A hirdetések olvasása közben minden bizonnyal megfogalmazódnak Önben olyan kérdések, amelyekre a szükségszerűen rövid, írott hirdetés egyszerűen ki sem térhet. Ilyenkor jobbik esetben arra az elhatározásra jutott, hogy majd felhívja a hirdetőt, esetleg ír egy rövid érdeklődő levelet – de ez szinte mindig elmaradt. Rosszabb esetben egyszerűen továbblapozott.

 

Megoldás: az Interaktív hirdetés

 

Az írott szöveg könnyen kiegészíthető élő beszédben megfogalmazott információkkal. Nincs másra szükség, csak újszerű gondolatra – kapcsoljuk össze a jól bevált, de saját keretein belül tovább már aligha fejleszthető sajtóhirdetést, a mai kor kényelmes és technikailag fejlett telefonos szolgáltatásával, a Voice Mail-lel. Mit nyerhetünk ezzel? Elsősorban azt, hogy az olvasó a sajtóhirdetés elolvasása után, az őt érdeklő témakörben, a hirdetésben megadott telefonszámon azonnal bővebb információkhoz juthat, akár élőszóban, akár telefaxkészülékre lehívható részletes, írásos anyagban. Mivel a rendszert egy rendkívül intelligens számítógép kezeli, ezért a telefonáló, ha akarja, mindvégig megőrizheti anonimitását, célratörően, gyorsan és kényelmesen juthat olyan értékes információkhoz, amelyek talán életének áhított céljai eléréséhez segítik. A gép nem fárad, és nem téved. Legyen éjjel, vagy munkaszünet, bármikor készségesen engedelmeskedik, a telefonkészülék segítségével küldött digitális parancsüzeneteknek.

 

A VOICE Mail

 

A rendszer hívószámait naponta több százan fogják hívni, mert a lehető legfrissebb hirdetések itt találhatóak. A hirdetések mindig „percre készek”, hiszen a szándék megszületése után percekkel a hirdetések szövege felhelyezhető a számítógépre, ha pedig a már kiadott hirdetés tartalmában következik be változás, a hirdetés szövege azonnal módosítható vagy törölhető.

A Voice Mail rendszer telefonszámainak gyors ismertté tételéről nagy volumenű hirdetési kampánnyal gondoskodunk. Sajtóhirdetései teljesebbé tételéhez, a Voice Mail rendszer az Ön rendelkezésére is áll.

 

Néhány további fontos érv, hogy döntését megkönnyítsük:

Az Ön által bérelt hangpostafiók tartalma bizalmas, a postafiókban hagyott üzeneteket kizárólag Ön hallgathatja le.

A hangpostafiókban hagyott üzenetek meghallgatására egy Ön által választott – és bármikor módosítható – Password szolgál.

- a hirdetés szövegét Ön adhatja fel saját telefonján, bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, vagy törölheti azt a nap bármely órájában és hét bármely napján.

- a rendszer használata egyszerű és kényelmes.

 

 

Az alábbiakban összefoglaljuk a hangos hirdetés előnyeit:

-          megsokszorozza a nyomtatott hirdetés hatékonyságát

-          mentesíti a hirdetés feladóját az érdeklődők ismétlődő telefonjaitól (nem szakítják meg munkáját, nem terhelik a telefonjait)

-          takarékos, a részletes hangos tájékoztatásnak köszönhetően kisebb hely is elegendő a drága nyomtatott sajtóban

-          azok is hívják, akik az Ön hirdetését nem olvassák

-          ha a tapasztalatok szükségessé teszik, Ön akár naponta megváltoztathatja a hangos hirdetés szövegét

-          a hirdetés maximális terjedelme korlátlan (ne felejtse le, hogy egy perc hangos hirdetés, három gépelt oldalnyi információnak felel meg)

-          szabadon élhet a szóbeli közlés metakommunikációs eszközeivel, így az ajánlatot kedvezőbbé teheti

-          biztonságosabban felhívható, az érdeklődő biztos lehet abban, hogy megőrzi anonimitását

-          tovább „él”, mint a nyomtatot sajtóban feladott hirdetések

-          bármikor, a nap bármely órájában, a hét bármely napján elérhető

 

Zsákai András