Miért hasznos a példányszám-auditálás?

A kiadóknak

 

                Hiteles adatokkal léphetnek fel a reklámpiacon.

                Megbízható képet alkothatnak saját kiadványukról.

                A sajtópiac elemzések nélkülözhetetlen alapja.

                Korrekt versenyfeltételeket biztosít a sajtópiacon.

 

 

A hirdetôknek

 

                Garancia a valós példányszámokra.

                Biztosíték a kiadványok azonos alapokon történô ellenôrzésére:

                                – szabványmeghatározások

                                – egységes minôsítés

                                – összehasonlítható jelentések

 

 

A reklámügynökségeknek

                Hiteles eszközt nyújt a médiatervezéshez.

                Kiegészíti a sajtópiac elemzéseket az eddig hiányzó adatokkal.

 

A MATESZ céljai

 

A MATESZ 1993 júniusában alakult az alábbi célkitûzésekkel:

 

– a sajtó- és egyéb médiatermékek terjesztési adatainak ellenôrzése,

– olyan adatok felmérése, nyilvántartása, amelyek mind a tagoknak, mind a hirdetési és reklámszakmának, mind pedig

                a nagyközönségnek hiteles képet adnak az egyes sajtótermékekrôl,

– a sajtótermékek terjesztésében érdekeltek számára közös fórum megteremtése,

– a Nemzetközi Szövetségbe való bekapcsolódás, ottani minél gyümölcsözôbb tevékenység

– a kiadók marketing munkájának elôsegítése, az auditált adatok rendelkezésre bocsátása útján

 

A szerzôdés alapján a Price Waterhouse a következô három idôszakot vizsgálja: 1994. I. félév, 1994. II. félév és 1995. I. félév. Az elsô idôszak auditálása 1994. szeptemberében kezdôdött és jelenleg is folyamatban van, a következôk 1995. márciusában, illetve 1995. szeptemberében kezdôdnek.

 

Az auditálási folyamat

 

1. Az auditálás igénylése (írásban), amit a Matesz, a Price Waterhouse-nak továbbít.

2. Személyes megbeszélés (a Matesz képviselôjével): a kiadó leírja a terjesztési rendszerét. A Matesz képviselôje tisztázza

                az auditálással kapcsolatos elvárásokat. A kiadó megkapja az összes, az auditálásra szükséges adatot, dokumentumot és

                folyamatleírást.

3. Az auditálási dátum és egy Price Waterhouse–kiadó elôzetes megbeszélése (ellenôrzés céljából) és ezek véglegesítése.

4. A kiadó (ezen belül a terjesztési és a pénzügyi részlegek) felkészül az auditálásra: kitölti a fent említett dokumentációt és

                elôkészíti az auditálásra szükséges dokumentációt.

5. Az elôzetes Price Waterhouse–kiadó egyeztetés: a Price Waterhouse ellenôrzi, hogy a kiadó fel van készülve az auditálásra.

6. Az auditálás (a példányszámokat ellenôrzik és az ezeknek megfelelô pénzügyi dokumentumokat). Az auditálás a vizsgálat alatt

                felmerülô problémák függvényében, minimum két napot veszi igénybe a kiadót.

7. Az auditált eredmények egyeztetése a Price Waterhouse, a kiadó és a Matesz között.

8. A hivatalos eredmények közlése, angolul és magyarul – a kiadó egy-egy jelentést kap kézhez.

 

Az auditálás lényege az, hogy a kiadó terjesztési és pénzügyi rendszere átlátható-e vagy nem, pontosabban az, hogy minden,

a terjesztéssel kapcsolatos adat dokumentálva van és e dokumentumok beilleszkednek a teljes képbe.

 

 

 

 

 

Terjesztési jelentések

Készítette: Price Waterhouse

1994 szeptember és december között

megjelenési átlagok

 

Média neve              Nettó nyomott        Értékesített példányszám         Összesen értékesített

                példányszám                            példányszám

                Elôfizetéses              Utcai árus Export     Ingyenes  Összesen Remittenda

                Posta       Más          Posta       Más          Igényelt   Promóció terjesztett                Posta       Más

Burda Bébi                20 000     -               -               7 989       3 964       -               11 953     -               -               11 953     5 011       85

Burda Moden            52 167     1 029       1 089       28 042     12 855     -               43 015     -               -               43 015     5 021       182

Chip Magazin           8 833       1 049       1 613       2 823       521          -               6 005       -               444          6 449       2 272       112

Déli Hírlap               34 811     1 163       24 308     5 287       1 396       -               32 154     344          4              32 502     2 086       223

Fakanál    116 729   470          -               91 304     2 880       475          95 129     401          -               95 530     20 996     203

Fakanál Extra          68 030     -               -               55 680     2 209       348          58 237     432          -               58 669     9 270       91

Figyelô     21 245     11 334     1 574       1 669       255          284          15 116     490          3 465       19 071     2 011       154

Füles        230 267   58 019     -               122 690   3 429       2 898       187 037   694          -               187 731   41 762     773

Heti Chip 7 923       -               268          136          74            -               477          5531        695          6703        1143        76

Heti Pesti Riport      47 554     432          -               22 762     7 711       -               30 905     1 618       1 000       33 523     13 175     857

HVG         115 707   46 712     20 051     24 653     6425        271          98 112     3 211       500          101 823   12 145     1 737

Ifjúsági Magazin       90 663     5 270       -               58 679     3 563       933          68 446     486          -               68 932     21 062     670

Kisalföld  90 544     77 687     -               8 862       1 270       -               87 819     168          53            88 040     2 295       144

Kurír        79 293     7 260       -               39 947     7 849       3              55 059     887          168          56 115     21 606     1 571

Magyar Hírlap          73 084     33 889     3 297       18 031     3426        -               58 644     1 194       464          60 303     11 976     800

Népszabadság           327 022   221 653   -               60 480     11 888     258         294 280   964          4 975       300 218   25 282     1 521

Pesti Riport             59 528     1 395       -               33 876     8 708       -               43 979     200          1 618       45 640     12 550     1 338

Progresszív              20 355                                                                                                                     20 350     20 350

Budapesti Piac          849 095                                                                                                                   841 867   841 867

Rádió és Televízióújság            253 693   155 501   -               47 077     10 981     310          213 868   2 675       -               216 543   35 660     1 322

Reader’s Digest Válogatás         215 366   -               158 995   5026        -               250          164 270   2 200       14 569     181 040   10 967     -

Sárga TV  163 223   609          -               117 689   18 233     -               136 226   1 618       -               137 844   23 352     2 026

Tallózó    25 083     7 620       -               8 449       1 926       -               17 990     -               2 258       20 247     4 638       198

Új Alaplap               10 817     20            2 436       3 480       960          2              6 899       350          627          7 876       2  663      279

 

A közölt adatok csak tájékoztató jellegûek,

a pontos kép kialakításához szükséges a részletes terjesztési jelentés és

a könyvvizsgálói záradék, amely a MATESZ, illetve

az auditálást vállaló kiadónál megtekinthetô.