Típusinstallációk és egyebek…

(kiállítás-építők nyilatkoznak)

 

A vásári megjelenések a kiállítási standok vonatkozásában az elmúlt egy-két évtizedben az alapvető változást a típusinstallációk megjelenése okozta. Nemcsak a vásárok arculata változott meg lényegesen, de ami ennél a szakma szempontjából fontosabb, gyökeresen megújult a vásár- és kiállítás-építés technológiája is. Az építés tempója felgyorsult – lehetővé téve a vásárterületek jobb kihasználását. A tevékenység a típusinstalláció elterjedésével minden tekintetben gazdaságosabb lett, kevesebb kiszállított és kárbaveszett anyaggal, hulladékkal. Az EXCO, a Magyar Vásár- és Kiállításépítők Szövetségének néhány tagját kértük meg, adjanak áttekintést egy-egy népszerű típus felhasználási lehetőségeiről, az általános képről, amely a változások nyomán kialakult.

 

A felhasználás sokfélesége

(Nyilatkozik: Braun József, a Braun Kft. ügyvezető igazgatója, a Spedexpo ötletadója és megvalósítója)

 

Az építő és a megrendelő kapcsolata

 

A kiállító a szervezőtől kapott visszaigazolás birtokában keresi meg a kivitelező céget, és ad megbízást standjának felépítésére. (A szervező visszaigazolása tartalmazza a standterület pontos méretét, valamint mindazokat az építészeti paramétereket, melyeket a tervezésnél figyelembe kell venni.) A kiállító megadja a kiállítás árulistáját, melyet természetesen a szervezővel már korábban közölt, illetve jóváhagyott. Közli továbbá az építészeti kialakításra vonatkozó elképzeléseit, amennyiben a tervezést az építő cégtől kéri. A kivitelező a megrendelő kívánsága szerint kiviteli tervet több változatban is készíthet, de kiviteli szerződést csak a megrendelő által elfogadott tervre köt. A tervelfogadást, illetve kiviteli szerződést követő változtatások tervmódosításoknak minősülnek, melyek anyagi vonzata a megrendelőt terheli. Az építőcégek a gyakorlatban meglehetősen nagy fokú rugalmasságot tanúsítanak e tekintetben, különösen visszatérő megrendelőik pótigényeinek teljesítése esetén. A kiállító és építő kapcsolata megvalósítási szerződéssel vagy ajánlatadással és megrendeléssel, azaz vállalkozási szerződéssel jön létre.

 

Az építő és a kiállítási terület gazdájának kapcsolata

 

Az építő és a kiállítási terület üzemeltetőjével általában folyamatos munkakapcsolatban van, ezért jój ismeri annak rendészeti és építészeti előírásait. Ennek megfelelően az építése tervek elfogadtatása, a kivitelezési engedélyek beszerzése az építőcégek számára mindennapos feladat.

 

Az építő a kiállítási létesítmény területén megbízója nevében, annak bérelt területén folytat tevékenységet, tehát nem saját jogon lép be a területre. Vannak kiállítási létesítmények, ahová az építők is csak belépési engedéllyel léphetnek be, melyeket a kiállító kér meg számukra a szervezőktől.

 

A kiállítási létesítmények energia-, víz-, csatorna- és telefonszolgáltatását ezek bekötésére kizárólagos joggal rendelkező cégek biztosítják. Az építő csak a standon kiépített csatlakozási pontok után végezhet szerelőtevékenységet. A megrendelés általában a kiállító feladata, de „full service” szolgáltatások esetében az üzemeltető a kivitelezőt is elfogadja megrendelőként.

 

Amennyiben a szervező azonos a létesítmény gazdájával, mint például  a HUNGEXPO a nemzetközi vásárközpontban, az építő cég nem kezdheti meg megbízója standjának építését, amíg utóbbi a területbért nem rendezte.

 

Szervezés és végrehajtás

 

A megvalósítás egy folyamat, melynek minden mozzanatát meg kell tervezni és figyelemmel kísérni. A kiviteli terv feldolgozásával kezdődik a szervezőmunka: meg kell határozni, hogy a rendezvény időpontjában rendelkezésre állnak-e a szükséges anyagok, nincs-e átfedés két rendezvény között, szükséges-e új anyagokat beszerezni, el kell készíteni az anyaglistákat és azok szállítását megfelelően ütemezni kell. Minden kiállítási standon szükség van grafikára, melyet megfelelő tervezés, egyeztetés után lehet megrendelni. Hasonló a helyzet a növénydekorációval kapcsolatban is. Figyelemmel kell kísérni a kiállító saját beszállítását, mert a standot általában kulcsrakészen, árurendezéssel kéri a megrendelő.

 

Installációk

 

Az installációs anyagok választéka, illetve lehetősége szinte korlátlan, a tervezői fantázia szerint. A józanész azonban mégis takarékosságra int, az építési és tűzrendészeti szabályzatok is korlátozóan hatnak e tekintetben. A kiállítók többsége elfogadja az építőcégek által ajánlott könnyűfém-szerkezetes építőrendszereket. Ezek gyorsan megépíthető, viszonylag olcsó, ugyanakkor rendkívül változatos építmények tervezését és kivitelezését teszi lehetővé.

 

Műszaki szolgálat a kiállítás alatt

 

A kiállítás üzemeltetése alatt a szervező feladata a közműszolgáltatás folyamatos biztosítása, ennek érdekében műszaki szolgálat megszervezése. Ez a szolgálat azonban csak a standokon elhelyezett csatlakozási pontokig köteles biztosítani az üzemelés feltételeit. Az építő saját kivitelezési területén szintén felel a folyamatos üzemeltetésért, a zavarok rövid időn belüli elhárításáért, ezért ha nem is helyszíni, de telefonon elérhető ügyeletet mindig biztosítani kell.

 

SYMA

(Nyilatkozik: Szántó András, a Syma+SD Syma Hungary Kft. ügyvezető igazgatója)

 

A SYMA név a System Marcel rövidítéséből ered, és egy svájci Marcel S. nevű urat takar , aki most múlt 60 éves. Asztalos volt a szakmája és egy barátja megkérte, hogy építse meg düsseldorfi standját. Mire ő kivitte a fa installációs rendszerét, későre járt, így már nem fogott hozzá összeállításához. Másnap reggel azonban már csak a hűlt helyét találta. Kényszerből újra legyártotta, de magában azt gondolta, nem létezik, hogy ezt nem lehet gyorsabban elkészíteni. Sok töprengés szülte meg azt az ötletet, amelyet ma SYMA-rendszernek hívnak.

 

1974-től dolgozom a szakmámban, s én voltam az, aki 1980-ban kiállítás-kivitelezőként az első önálló magánvállalkozást létesítettem. Ennek családi hagyománya is volt, édesapám a Hungexpónál dolgozott. Néhány évvel később külföldre mentem, s csak 1989-ben tértem haza. Ekkor kerültem kapcsolatba a SYMA Ausztriával, mely szeretett volna betörni a magyar piacra. A kapcsolat nagyon régi keletű, hiszen édesapám hozta hazánkba a rendszert több mint 25 éve. A cég 1990. szeptember 1-jén alakult meg, mint a SYMA Ausztriai leányvállalata. 1993-tól Svájchoz tartozunk a 44 holdingcég egyikeként. Az anyacégnek jelenleg 92 országban van érdekeltsége. Cégünk folyamatosan fejlődik, ügyfélkörünk fokozatosan bővül, s ez nagymértékben köszönhető precíz munkánknak, amely sok ajánlást szerzett számunkra. Jelenlegi kapacitásunk 5-6000 m2 a különféle rendszerekből.

 

Cégünk fő tevékenysége a kiállítás-kivitelezés, emellett üzletberendezéseket, vitrineket készítünk és értékesítünk. Amikor elkezdtük, csak néhány rendszer volt jelen a hazai piacon. Ma a SYMA és az Octanorm együtt lefedi a piac több mint 80%-át, két kisebb rendszer ismert még, a Dono és a Mero.

 

Mi azért ajánljuk a (eloxált és szinterezett) SYMA-rendszert, mert mutatós, esztétikus és a mobilitása, cserélhetősége, könnyen, gyorsan és sokféle variációban szerelhető, rendkívül formagazdag.

 

Mindezek biztosítására az idők folyamán sokféle altípus alakult ki, melyek különféle lehetőségeket nyújtanak: SYMA-System (kiállítás), Rondó (kiállítás), Orbit (mennyezetek), emeletes Orbit (emeletráépítés), Gitter Trager (rácsos szerkezet), Mondo (kupola és íves elemek), Deko (dekoráció) és a SYMA Vidiwall (projectorfal), amely a jövő szolgáltatása a multimédiás lehetőségeivel.

 

Cégünk teljes szolgáltatást nyújt, a kiállítás tervezéstől a kulcsrakész átadásig. Előnyünk a vásárláshoz való közelség (lóversenypálya), amely a gyors teljesítést segíti elő a legváratlanabb kérdések esetén is. Az alkalmi standépítéseken kívül belföldön a Népstadion és Intézményeinek, a Budapest Sportcsarnoknak és az Autószalonnak is a hivatalos kivitelezői vagyunk. Külföldön pedig a Svájci Kamara az állandó partnerünk, de építünk a Hungexpónak, az OMFB-nek és Tajvannak is standokat.

 

A kiállítás építésének menete a következő: a megrendelő jelzi igényeit a területgazdánál és lefoglalja a kívánt helyet. Megjelenik cégünknél –szerencsés esetben már egy elképzeléssel, ötlettel – és mi elkészítjük számítógépen a testre szabott tervet, amelynek elfogadása után részletes műszaki tervdokumentáció készül. A tervet engedélyeztetés céljából leadjuk, majd aláírva és a hiányosságokat jelölve visszakapjuk. Ekkor kezdődhet a stand felépítése, a Hungexpo alvállalkozóival együttműködve – telefon-, áram- és vízbekötés -, amelyet a helyszíni átadás zár le. A kiállítás ideje alatt ügyeletet biztosítunk, amelynek végén a bontás következik, itt a mi érdekünk is, hogy ez minél gyorsabban, minél jobb minőségben és sérülésmentesen történjen.

 

Hogy mindez mennyiért kivitelezhető? Néhány alapvető momentum határozza meg, a versenyeztetés ma már elengedhetetlen. Hazánkban 900 cég, illetve vállalkozás működik e szakmában, melyek túlnyomórészt nem megfelelő minőségben, pontatlanul dolgoznak. Közülük sokan egyetlen stand felépítésére alakultak. Mivel ezek a cégek folyamatosan nyomják lefelé az árakat, eddig még az infláció érvényesítésére sem volt lehetőség. Az ár pedig nem csökkenthető bizonyos szint alá büntetlenül. Jelentős költségek megtakaríthatóak a mennyezet, az egyedi elemek, a terület nagysága és beépítettsége terén, valamint a világítási és feliratrendszerek, a berendezések (szőnyeg, konyha, bútorok, virágok és felszerelések, stb.) összetételének és mennyiségének gondos, megfontolt alkalmazásával.

 

Egy laikusnak ma már egyre nehezebb a rendszerek közötti különbségtétel, egyre több az átfedés és az uniformizálódás. A SYMA és az Octanorm ma már szinte mindent tud, ami egy standépítésnél követelményként felléphet, ha mégis különbséget kell tennünk az alábbi négy pont adhat fogódzót. Míg az Octanorm csak a rendszert adja el, a SYMA fel is építi azt. Az induláskor a nyolcszöggel szemben a SYMA négyszöge volt az alap. Ma már a SYMA-rendszernek több ezer profilja van, melyek a megrendelő minden igényét ki tudják elégíteni. Mennyezetépítésnél az Octanorm szerkezetében a betétlemezek is láthatóak az akasztós, hozzáerősített kivitel miatt, a SYMA-Orbitnál a lemezek befordíthatóak, így a csatlakozások láthatatlanok. Végezetül sokkal nagyobb fesztávot lehet elérni a SYMA-Orbit rendszerrel.

 

Cégünk stratégiája a mai kiélezett piaci versenyben a minél nagyobb volumenű vállalás, relatíve alacsonyabb áron, de haszonnal. Továbbá az újdonságok minél gyorsabb bevezetése, ilyenek a projektorfalak, amelyek ma már szinte szerves részét képezik a standoknak. A minél nagyobb alkalmazkodó képesség, például katalógusunk segíti megrendelőinket a berendezés kiválasztásában. Másrészt, ha a fizetőképesség lehetőséget ad, az elképzelések maximális kiaknázásával olyan különleges látvány és kombinációs lehetőségeket nyújtunk, amelyek megsokszorozzák a vizuális hatásokat.

 

OCTANORM

(Nyilatkozik: Tóth László, a Trifólium Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft. belsőépítésze)

 

Cégünk, a Trifólium Mérnöki Fejlesztő, Szolgáltató Kft. 1989-ben alakult. Kiállítás-építés, kiállítás-tervezés és áruszállítás a tevékenységi körünk. Octanorm típusinstallációval rendelkezünk, de megrendelésre egyedi elemekből is építünk standot. Elsősorban nyugat-európai és koreai kiállítók részére dolgozunk Európa vásárvárosaiban. Birminghamtól Almatiig, Göteborgtól Isztambulig. Vállalatunk nyolc állandó munkatárssal dolgozik, de csúcsidőben – több egyidejű építésen dolgozva – 50-60 fős csapattá bővülünk. Szerelőink a kiállítás-építési szakmát Németországban tanulták. Cégünk teljes körű szolgáltatást nyújt, beleértve az építést, áruszállítást, vámkezelést, és tagja a Magyar Kiállításépítők kamarájának.

 

Piacra lépésünk évében a kiállítási piac telítve volt. Az eredeti fehér Octanorm-installáció mellett az ismert és elterjedt német standard szólt. A külföldi tudósítók ismerték, megszokták és elvárták ezt a színvonalat, s mi őket kívántuk kiszolgálni. Döntésünket befolyásolta a nemzetközi Octanorm-Ospi hálózatrendszer, melynek előnye, hogy bárhol építünk, a helyszíni partner segít nekünk, ha anyagokra van szükségünk. Tisztában voltunk azzal, hogy drága rendszert veszünk, ami ugyanakkor használhatóságához képest arányos és megtérülő beruházás. Érdekes, igényes építészeti tervek alapján mindig megbízható és magas színvonalat eredményez.

 

Az Octanorm kiállítás-építési rendszert egy bizonyos, jól körülírható rétegnek ajánlom. A rendszer – nemzetközi elterjedtsége okán – olyan kiérlelt, részleteiben is megoldott hatásokkal operál, mely a nemzetközi megmérettetés során fontos. Az a cég, amely nyugat-európai partnereket kíván a standján vendégül látni, elsősorban egyedi vagy Octanorm építéssel tudja megoldani mindezt. Vannak olyan vásárok, melyek építése ideje rendkívül rövid. Erre is az Octanorm szisztéma a válasz, hiszen rendkívül gyorsan építhető. Exkluzív, nagy tömegű, erőt sugárzó megjelenési igény esetén szintén ajánlom. Tapasztalatból tudom, hogy az erőteljes, nagyvonalú tömegképzés a szisztéma nagy ereje. Előnyeit az alábbiakban foglalnám össze. Építési költsége az egyedivel összevetve 30-40 %-os. Ez nagy építéseknél több millió forintot jelent. Látványában nem jelent akkora megalkuvást, mint amennyi megtakarítást eredményez. Átgondolt építészeti tervvel, esetleg egyedi elemekkel gazdagítva, igényesen összeépítve nagyon jó eredményt kapunk. További előnyének érzem, hogy helyszíni változtatásokra, gyors, improvizatív megoldásokra is alkalmas. Például amikor a helyszínen derül ki, hogy a külföldi partner nagyobb méretű kiállítási tárgyakat küldött, mint amekkoráról eredetileg megállapodtak, az átépítés gyorsan megvalósítható. Legfőbb erényének a gazdag a gazdag formálhatóságot érzem. Egyetlen más szisztémában sem lehet olyan formai bravúrokat kivitelezni, mint az Octanormmal. A rendszerben több olyan műszaki megoldás van, melyeket csak ez a szisztéma tud. Elsősorban az erős, ugyanakkor gyorsan építhető födémet emelném ki, ennek jelentősége nagy fesztávolságú beépítéseknél jelentkezik. A talptárcsa, mellyel az egész építmény vízszintes-függőleges rendjét megadjuk, nemcsak esztétikai élményt, hanem statikai biztonságot is ad. Fontos „apróság” az úgynevezett szemből üvegezett vitrinek megoldása. A speciális műanyag profil pormentes zárást ad a szemből kényelmesen rendezhető vitrineknek. Az Octanorm Structur könnyű szerkezetű födémmel légies és nagyvonalú befejezést tudunk elérni. Könnyen áttekinthető, költői megoldásokat lehet szellemes tervek alapján kivitelezni, az oly fontos világítási rendszerrel összeaplikálva.

 

A kiállító akkor van jó piaci pozícióban a kiállítás-építő cégekkel szemben, ha jóval a rendezvény előtt kér árajánlatot. Nyilvánvalóan kedvezőbb helyzetben van építés előtt hat hónappal – hiszen az építő szeretné megkapni a munkát -, mint nyitás előtt néhány héttel, amikor már igen nehezen talál kivitelezőt. A magyar kiállítás-építő cégek kínálata jelenleg látszólagos túlkínálatot mutat, valójában közel sem kielégítő. Mindenképpen tanácsos referenciamunkákat kérni, esetleg partnerektől a céget leinformálni. A szakmának vannak standard

Piaci árai. A túl alacsony árajánlat veszélyes, gyakran felelőtlen magatartást takar. Maga a megrendelő elsősorban a határozott, átgondolt magatartásával befolyásolhatja a költségeket. Az a kiállító, aki végiggondolt, határozott koncepcióra kér tervet és árajánlatot, pontosabb és relatíve alacsonyabb árajánlatot kap. Igazán takarékoskodni a grafikán és a beépítési sűrűségen lehet. Ily módon akár 50 %-os megtakarítást is el lehet érni. A csomagban kötött szerződés is árcsökkentő tényező lehet.

 

Egyedi installációk, kiegészítések

(Nyilatkozik: Fehér Emil, az Uniplan-Hungary Kft. ügyvezető igazgatója)

 

A vásárstand a kiállító cég névjegykártyája, mind méretében, mind vizuális megjelenésében tükröznie kell a kiállított termékeken keresztül a cég jelentőségét. Kifogástalan technikai kivitelezés, a standépítési tendenciák modernsége, a versenystandardnak való megfelelés, valamint a kiállított tárgyak ügyfeleket megnyerő bemutatása áll az előtérben. Fontos, hogy a kiállítás arculata, általános elrendezése vonzza a szemet, szóljon a fülhöz, és mindezek mellett érintse meg a látogató érzelmeit is.

 

Egy vásári stand lehet: 1. benyomást keltő – hivalkodás nélkül, 2. szerénynek ható – anélkül, hogy zsugorinak, szegényesnek hatna, 3. invitáló – anélkül, hogy tolakodó lenne, 4. tárgyilagosnak tűnő – de nem rideg, 5. show – de nem rumli.

 

Egy kiállítás arculata, vizuális megjelenésének alapvetően a kiállító cég marketing- és különösen kommunikációs stratégiáját kell támogatnia. Természetesen ezzel egy időben a kiállítási stand multifunkcionális, amelyet az építészeti kialakításnak, koncepciónak maximálisan figyelembe kell venni. Az építészeti megoldás a részvételi céloktól, a marketingmix prioritásaitól függ. A kiállító dilemmája nagyon leegyszerűsítve, hogy típus- vagy egyedi standdal lépjen potenciális partnerei elé. Mindkettő mellett és ellen számos érvet lehet felsorakoztatni. A típusinstalláció használatának lényeges előnyei dióhéjban: 1. kedvező árú, előre gyártott, jól illeszthető egységekből áll, 2. viszonylag alacsony munkaerő-szükséglete, 3. gyorsan szerelhető, egyszerű a szerszámigénye, 4. lényegesen kisebb költségráfordítást igényel. Hátránya viszont, hogy csupán a rendszer variálhatóságának korlátai között van lehetőség az arculat kialakítására.

 

Egyedi, individuális (konvencionális) építés szolgálhatja a legdirektebb módon a kiállító vásárrészvételi támogatását és hangsúlyozását. A vásárstand bármely részén az egyedi elemek, anyagok, építészeti ötletek megjelenése sajátos, figyelemfelkeltő, esetenként „pozitívan sokkoló” és a „corporate design”, a „corporate identity” prezentálását, erősítését, megismertetését nagy hatásfokkal tudja biztosítani. A kiállító cég marketingstratégiájának és költségvetésének függvénye, hogy a kiállító mely időszakban részesíti előnyben a hagyományos standépítést. Egy, a piacra „agresszívan” nyomuló konkurens, szinte azonos paraméterekkel rendelkező terméket kiütni, lekörözni szándékozó cég és a piacbefolyásolás egyéb eszközei mellett vásári részvételeinél a siker nagy esélyével nyúl ehhez a megoldáshoz. Csak példaként: a dél-koreai szórakoztatóelektronikát forgalmazó cégek kelet-európai fogyasztáscikk – rendezvényeken még a több száz kiállítót befogadó kiállítási csarnokon belül is azonnal észrevehetők az egyedi tervek alapján épített high-tech standjaikkal.

 

Az egyedi installációs megoldásokra általános séma, recept nem igazán fogalmazható meg, a kiállító marketing-célkitűzéseit szem elől nem tévesztő építészeti gondolkodásnak az ésszerűségen túlmenően csupán az adott rendezvény költségvetése szabhat határt. Az építészet elképzelhetetlenül gazdag formavilágán kívül, illetve ezzel együtt az eredetiséget az adott időszak divatos anyagainak használata, ezek fantáziadús kombinálása, továbbá az ugyancsak gyors felfutású életgörbét mutató megoldások, a közeli-távolabbi jövő prognosztizált anyagai és vonalvezetései biztosíthatják. Az individualitást (bár ez típus standokra is elmondható véleményem szerint) a statikus arculati elemeken túlmenően a kiegészítő demonstrációeszköz- és módszerválaszték tovább gazdagíthatja.

 

A tisztán egyedi standépítés csak nagyon kevesek, a nagyon gazdag cégek engedhetik meg maguknak. (A korábban még tetten érthető presztízsszempontok gyakorlatilag elsorvadtak, csak marketingalapon meghatározott célok elérése érdekében dönt a kiállító a fenti megoldás mellett.)

 

A legáltalánosabban elterjedt típusstand és az egyedi építés kombinációja, amely a megkívánt standfunkciók mellett lényegesen kedvezőbb költségráfordítással biztosíthatja az individuális standkialakítás viszonylag nagy variálhatóságát.

 

Sallay István

1997. február